รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบ 5 : รับตรงอิสระ

TCAS63 รอบ 5 : รับตรงอิสระ 
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 9 - 15 มิถุนายน 2563
เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์  

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คุณสมบัติ
• รับ ม. 6 ทุกแผนการเรียน
• รับ ปวช. สาขาวิชาช่างกล เครื่องกล ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน จักกลหนัก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• รับ ปวส. สาขาวิชาช่างกล เครื่องกล ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน จักกลหนัก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีผลการเรียน GPAX
   - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6), ปวช. ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
   - ปวส. ชั้นปีสุดท้าย ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

 

สมัครได้ที่   http://sutgate.sut.ac.th  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ข้อมูลเพิ่มเติม http://sutgateway.sut.ac.th/admissions

โทร 0-4422-4576, 0-4422-4274 หรือ Facebook page : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT
#เด็กmecha #dekMecha #เด็กเมคคา #dekPrecision #dekเครื่องมือ #เด็กแม่นยำ

 

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.