ลงทะเบียนเข้าอบรม หัวข้อ "Introduction Six Sigma for Automation improvement"

นักศึกษาและบุคคลภายนอก ที่สนใจเข้าอบรม
หัวข้อ "Introduction Six Sigma for Automation improvement"

ในวันที่ 15-16 กันยายน 2563
ณ ห้องสัมมนาวิศวพัฒน์ 1 อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ :
• สำหรับนักศึกษาไม่มีค่าใช้จ่าย
• สำหรับบุคคลภายนอกท่านละ 4,000 บาท
โอนเข้าหมายเลขบัญชี : 707-2-14444-2
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- กรอกข้อมูลได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง
https://docs.google.com/forms/d/1KYfvwxr-Dtc_wdkrAajDxCKblL8hzIdcklVg7xI-ouM/edit?usp=sharing

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.