ด่วน! เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท วศ.เมคคาทรอนิกส์ วิทยาเขตบางพระ

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนในพื้นที่ EEC ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) ค่าธรรมเนียมการศึกษา 80,000 บาท ต่อปี

#เลือกวิทยาเขตที่เรียนได้!!!!

เรียนที่ มทส./ มทร.ตะวันออก และ SNC

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 25 กรกฎาคม 2564

ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครทั้งสองระบบ มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์

▫️กำหนดการ ▫️

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการคัดเลือก 27 ก.ค.64

- สำนักวิชาฯ ดำเนินการคัดเลือกและประกาศผลคัดเลือก 31 ก.ค.64

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 4 ส.ค.64

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยี และมีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี

2. เกรดเฉลี่ย GPAX 2.50 ขึ้นไป

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนา Transcript

2. สำเนาปริญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษา

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

ช่องทางการสมัคร

1. สมัครเรียน ทาง sutgateway : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/447/

2. เลือกวิทยาเขต ทาง google form : https://forms.gle/vRPBgqbeT38gMCw77

ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครทั้งสองระบบ มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- โทรศัพท์ 0-4422-4576, 09-4287-6611

- E-mail : MECHATRONICS@SUT.AC.TH

- เว็บไซต์ : WWW.ME-SUT.COM

 

 

May be an image of text

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.