มทส. ร่วมกับ EEC เปิดโครงการอบรมเพื่อชะลอการว่างงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ : SUT-EEC PROJECT 

หรือ โทร. 0 4422 4772

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.