แบบสอบถามภาระทางการทหาร สำหรับ นศ. B64

นักศึกษาชายระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น

ตอบแบบสอบถามภาระทางการทหาร

ภายในวันพฤหัสที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น.

ทาง Google form : CLICK

หรือสแกน QR code

---------------------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติม 0 4422 4576 หรือ Mechatronics ME-SUT

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.