แจ้งจุดตรวจ ATK สำหรับ WEEKLY PASS

ประกาศสำคัญมาก!!!! โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน
เรื่อง แจ้งจุดตรวจ ATK ณ อาคารเรียนรวม 1 สำหรับนักศึกษาที่ได้บัตร WEEKLY PASS

1. นักศึกษาที่มีเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ ให้มาตรวจ ATK ได้ตั้งแต่วันที่25-26 ธันวาคม 2564 เวลา 07.30-08.00 น.
*หมายเหตุ สามารถมาตรวจ ATK ล่วงหน้าได้วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00-09.40 น.

2. นักศึกษาที่มีเรียนวันจันทร์และอังคาร ให้มาตรวจ ATK ได้ในวันจันทร์ ที่27 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00-16.40 น.

3. นักศึกษาที่มีเรียนวันพุธและพฤหัสบดี ให้มาตรวจ ATK ได้ในวันพุธ ที่29 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00-16.40 น.
-----------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08 0849 9162 (เสาวลักษณ์ - เหมียว), 08 8360 2319 (รัชนีกร - อาย) หรือ Facebook : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT

 

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.