แจ้งปัญหาในการสอบ Online สำหรับ B64

ประกาศ

เนื่องด้วยประกาศเรียนและสอบ Online 100% นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1

นักศึกษาคนใดที่มีปัญหาในการสอบ Online ให้นักศึกษาแจ้งปัญหากับทางสาขาวิชาฯ ได้ผ่านช่องทาง inbox Facebook fanepage : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT (ในวันและเวลาราชการ)สอบถามเพิ่มเติม 0 4422 4555

 

 

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.