ประชุมนักศึกษา ป.ตรี ทุกชั้นปี! เรื่องการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษา 3/2564

ประกาศ

ประชุมนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น

ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี (online)

เรื่อง การเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564

 

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ผ่านโปรแกรม Zoom  Meeting ID: 893 9569 5463

 

*ขอให้นักศึกษาทุกคน เข้าร่วมประชุมเพื่อประโยชน์ของตนเอง*

 

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.