ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์

หลักสุตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น

มทส. รอบ 2 Quota (ม.6 และ ปวช.)

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์

วันที่ 9 - 10 พ.ค. 65 : www.mytcas.com

 

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.