เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 – 4 ที่สนใจด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้าร่วม RDC2022

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และนักศึกษาวิศวกรรมเพรีซิชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 – 4 ที่สนใจด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้าร่วม RDC2022 รูปแบบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาตัวแทนประเทศเข้าร่วม Cyber IDC 2022

ดูรายละเอียดของโครงการฯ ได้ที่ https://www.mtec.or.th/rdcthailand/rdc2022

สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 15 ก.ค. 65 ที่ https://forms.gle/yJD7bATs9hEjRMer8

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.