เปิดรับสมัครรอบที่ 1 : Portfolio ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 พ.ย. - 20 ธ.ค. 65

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และวิศวกรรมพรีซิชั่น (ยานยนต์ไฟฟ้า)

เปิดรับสมัครรอบที่ 1 : Portfolio ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 10 พ.ย. - 20 ธ.ค. 65

สมัครได้ทาง : sutgateway.sut.ac.th 

http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-1-portfolio2/

 

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ

 

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.