ผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์ รอบที่ 1 : Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์ รอบที่ 1 : Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 อย่าลืมยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ ผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com/

ภายในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 66

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.