กิจกรรมค่ายการแข่งขันการออกแบบยานยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Automotive Design Contest 2023) ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2566

กิจกรรมค่ายการแข่งขันการออกแบบยานยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Automotive Design Contest 2023)

ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2566

ณ อาคารสิริธรวิศวพัฒน์ (F11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กิจกรรมแข่งขันเพื่อชิงถ้วยรางวัลและการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จำนวน 60 ท่าน!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

คุณสมบัติผู้สมัคร

• เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | ปวช. | ปวส. มีทะเบียนบ้านหรือสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก อย่างใดอย่างหนึ่ง

• ม.6 และ ปวช. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป (กรณีกำลังศึกษา GPAX 5 ภาคเรียน)

• ปวส. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป (กรณีกำลังศึกษา 3 ภาคเรียน)

================================================

การรับสมัครเข้าค่าย

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 1 มีนาคม 2566

ค่าสมัคร 200 บาท / ท่าน

ช่องทางการชำระเงิน

หมายเลขบัญชี 707-2-25509-9 ชื่อบัญชี B.ENGR.MECHATRONICS SUT ธนาคารไทยพาณิช

สมัครได้ที่ >>> https://forms.gle/hhb2sh23AhVXucXY7 <<<

________________________________________________________

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

• สิทธิในการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่

• ที่พัก

• อาหาร

• เสื้อค่ายกิจกรรม

• เกียรติบัตร

• อื่น ๆ อีกมากมาย

------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

0-4422-4576

FB : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และวิศวกรรมพรีซิชั่น-ยานยนต์สมัยใหม่ SUT

อาจเป็นรูปภาพของ รถยนต์ และ ข้อความ

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.