เปิดรับสมัครนักศึกษาจ้างงาน จำนวน 3 อัตรา

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น

เปิดรับสมัครนักศึกษาจ้างงาน จำนวน 3 อัตรา

อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 40 บาท ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา

คุณสมบัติ

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น

2. สุภาพอ่อนน้อม รู้กาลเทศะ ยิ้มแย้มแจ่มใส

3. เฉลียว ฉลาด มีไหวพริบ

4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

รายละเอียดการสมัคร

- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 มีนาคม 2566

- ส่งใบสมัครได้ที่อีเมลล์ mechatronics@sut.ac.th

- สามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่นี่ :http://scholarship.sut.ac.th/.../stdStaffForm-new62.pdf

--------------------------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Mechatronics MeX-SUT โทร.0 4422 4576,4555

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความพูดว่า "ห C เปิดรับสมัคร นักศึกษาจ้างงาน งงาน กษา วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และวิศวกรรมพรีชิชั่น จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 40 บาท ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมเมคกาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกธรรมพรีชิชั่น สุภาพอ่อนน้อม รู้กาลเทศะ ยิ้มแย้มแจ่มใส เฉลียวฉลาดมีไหวพริบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รายละเอียดการสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ วันที่ 10 มีนาคม 2566 ส่งใบสมัครได้ที่อีเมลล์ mechatronics@sut.ac.th สแกน QR CODE เพื่อดาว์นโหลดใบสมัคร f Mechatronics MeX-SUT 0-4422-4576, 0-4422-4555"

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.