ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565

ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น

------------------------------------------------

หมายเหตุ : ปฏิทินการศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศมหาวิทยาลัยและความเหมาะสม ทางสาขาวิชาฯ จะแจ้งในภายหลัง

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.