โครงงานเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ

เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ


ชื่อโครงงาน เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ
ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร. กระวี ตรีอำนรรค
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5927111    นายสาธิต โพธิ์นาคม
B5927227    นายจักรพันธ์ สอนแจ้ง

Project Files Download

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.